Patientsikkerhed / Akkreditering

Akkreditering


Axeltorv Fysioterapi
 
 
 
 
Vi er stolte og glade!
 
 
 
 
Det har, her midt i Corona-pandemien været en lang proces med mange afbrydelser, men
 
Axeltorv Fysioterapi er den 9.12.2021 blevet akkrediteret med den fineste udmærkelse og uden en eneste anmærkning i Survey rapporten.
 
Og hvad betyder det så for dig…?😊
 
”Akkreditering er en statslig anerkendelse af virksomhedens kompetencer med henblik på at fremme tilliden til de ydelser, virksomheden leverer.
Akkreditering bygger på Den Danske Kvalitetsmodel, som er en metode til at sikre kvalitetsudvikling og -sikring.
Formålet med akkrediteringen er at fremme og synliggøre patientsikkerheden samt den faglige-, organisatoriske- og patientoplevede kvalitet på de danske fysioterapiklinikker.”
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22