Nye indlæg

Kategorier

Axeltorv Fysioterapi i Helsingør
 
 
Her er Sidste Nyt med inspiration 
fra
Axeltorv Fysioterapi
 
 
 
 
 
.

Luftfugtighed på jobbet - 6 ting du bør vide ...

06-02-2020 13:19
Tørre øjne, Axeltorv FysioterapiTræt uden grund? Tørre øjne?
Hovedpine?
6 ting du bør vide om
luftfugtigheden
på din arbejdsplads.Indholdet af fugt i luften spiller en meget væsentlig rolle for indeklimaet og medarbejdernes trivsel. Det viser to nyere danske studier (såkaldte reviews) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Her får du viden og tips om indemiljø fra forskeren bag de to studier, dr.med. og lic.scient. Peder Wolkoff.

1. Luftfugtigheden skal op på 40-50 procent
Vi ved fra tidligere forskning at luftkvaliteten er vigtig for såvel trivsel som effektivitet. Hidtil har fokus primært været på faktorer som udluftning og ventilation, mens luftfugtigheden ikke har fået den store opmærksomhed.

Men i vintermånederne kan den relative luftfugtighed i kontormiljøer nemt komme under 30 procent, fordi ventilationen erstatter indeluften med tør luft udefra. Og det er et problem, idet de nye studier understreger at den relative luftfugtighed optimalt skal op på 40-50 procent, og altid bør holdes over 30.

2. Mange kan påvirkes negativt af lav luftfugtighed
Det er meget individuelt hvordan man oplever at arbejde i luft med lav fugtighed, typisk i kontormiljøer. Generelt er mennesker med følsomme slimhinder, fx pga. høfeber, mere tilbøjelige til at få gener af manglen på fugt i indeluften. Desuden stiger klageprocenten med alderen, og efter 40 års-alderen er flest kvinder påvirkede.

3. Symptomer hvis du arbejder i lav luftfugtighed
På kontorarbejdspladser hvor den relative luftfugtighed er under 30 procent, klager medarbejderne klart mere over irritation af slimhinder i øjne, næse og svælg. De er også mere trætte og får oftere hovedpine.

Typiske symptomer er:

* tørre eller kløende øjne

* træthed

* hovedpine

* påvirkning af slimhinder i næse, svælg og hals
 

4. Mange fordele ved en bedre luftfugtighed
Der er meget at hente for de ansattes trivsel og helbred hvis der kommer mere fokus på luftfugtigheden. Med en relativ fugtighed i kontormiljøet på 40-50 procent får medarbejderne:

Færre symptomer som fx tørre øjne, hovedpine, træthed og påvirkede slimhinder
bedre arbejdsrelateret performance
mindre sygefravær, fx mindre risiko for at blive smittet med influenzavirus
forbedret den oplevede luftkvalitet og komfort
positiv effekt på stemmen – for nogle.

5. Der er også en bagside af medaljen
Når den relative luftfugtighed øges, er der desværre også forhold i indeklimaet der forværres: Højere fugtighed kan øge afgasningen fra byggematerialer og give bedre betingelser for vækst af mikroorganismer som skimmelsvamp; dog ikke i et omfang der giver anledning til bekymring, så længe den relative luftfugtighed holdes under 45 % i de kolde vintermåneder.
 

6. Sådan undgår I tør luft
Hvis I holder en temperatur på 20-22 grader, kan I i de fleste tilfælde holde en relativt lav fugtighed over 25-30 %, som er det niveau det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anbefaler som minimum. Det er den nemmeste, hurtigste og billigste metode. Hvis det giver klager over kolde fødder, så prøv at løse trækgenerne i stedet for at skrue op for varmen.

En anden mulighed er en automatisk luftbefugter. I bør dog være opmærksomme på om prisen i forbindelse med vedligeholdelse og regulering står mål med gevinsten. Den billigste løsning er at sænke temperaturen.
 
Tekst: Marianne Nørup, fysioterapeut
Foto: Shutterstock

Bliv klogere
Læs mere om indeklima på Indeklimaportalen.dk
 
Ovenstående artikel er fra krop+fysik. Du kan hente magasinet hos Axeltorv Fysioterapi

Kategori: Inspiration
Bevægelse i kroppen, holder dig på toppen.
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22